Ramowy Rozkład Dnia

akademos-pic-07_160

06:30 – 08:00

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, zabawy ruchowe.

08:30 – 09:00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów
Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

08:00 – 13:00

Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową - zajęcia i zabawy edukacyjne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

11:00 – 11:30

Przygotowanie do obiadu (I danie - zupa), czynności higieniczne, czynności samoobsługowe.

09:00 – 12:30

Język angielski (według grup).

11:30 – 12:30

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

12:30 – 13:30

Relaksacja (gr. młodsze); Indywidualne zajęcia rozwijające – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bajkoczytanie, bajkoterapia, słuchanie muzyki.

13:30 – 14:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne. Obiad (II danie).

14:00 – 15:00

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie, zabawy kołowe.

15:00 – 15:30

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku. Podwieczorek.

15:00 – 17:00

Zajęcia dodatkowe – płatne: robotyka, judo, warsztaty naukowe, trening funkcjonalny, taniec: balet, hip-hop, piłka nożna.

Ważne! Zajęcia odwołane w czasie pandemii.

15:30 – 17:30

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, prace porządkowe, zajęcia w małych zespołach, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

akademos-pic-08